Folk osäkra på EU:s makt

Enligt prognoserna kommer valdeltagandet i Europaparlamentsvalet den 7 juni att bli rekordlågt. En av orsakerna till det låga intresset är att väljarna är osäkra på vilken makt EU egentligen har.
– Lite grann känner man ju till, men inte tillräckligt, säger Karin Hedlund från Umeå.

Att beslutsfattarna i EU finns långt ifrån oss och att vi ändå inte kan påverka vad som bestäms där, är vanliga argument för att låta bli att rösta.
En annan orsak är att också att väljarna är osäkra på vilken makt EU har.

Inget val om skola och vård
Valet till Europaparlamentet skiljer sig en hel del från de riksdags- och kommunval vi är vana vid. Eftersom vi inte betalar skatt till EU handlar valet i sommar inte om knäckfrågor som skola, vård och omsorg. Det som i stället bestäms i EU är mest regelverk på en rad områden. Det handlar exempelvis om miljölagstiftning, hur transporter i Europa ska fungera och att medlemsländerna ska ha samma regler för arbetstid.
– Och EU utvidgar hela tiden sin makt, det menar frilansjournalisten och EU-experten Annika Ström-Melin.

Filippa Armstrong
filippa.armstrong@sr.se

Tommy Karlsson Ravström
tommy.karlsson-ravstrom@sr.se