Låg efterfrågan på skog påverkar forskning

Forskningen måste också ta hänsyn till att efterfrågan på skogsråvara kan bli låg i framtiden. Det har man kommit fram till i den nystartade storsatsningen på skogsforskning, forskningsprogramet Future forest.

Det mesta av dagens skogforskning utgår från stor efterfrågan på svensk skogsråvara.
– Men efterfrågan kan ju minska och få inverkan på skogen, säger Anders Esselin, kommunikatör inom Future forest.