Konflikt om säkerheten på Botniabanan

Banverket och Norrtåg har ännu inte kommit överens om det nya säkerhetssystemet på de gamla tågen som skall köra Botniabanan. På de nya tågen finns ett nytt säkerhetssystem inbyggt. Men det första året körs trafiken med gamla tåg, och frågan är vem som ska betala en uppgradering av säkerheten.

I de nya tåg som Norrtåg AB beställt finns det nya säkerhetssystemet inbyggt. Men det första året måste Botniabanan köras med gamla tåg, och då måste säkerhetssystem byggas in också i de tågen efter samma krav som gäller nya järnvägssystem. Förhandlingarna pågår, som det heter.

– Vi har begärt av Banverket att man skall garantera funktionen i säkerhetssystemen skriftligen. Vi har inte fått skriftligt svar, men däremot muntliga löften om att det skall fungera, säger Maria Höglund som är vd på Norrtåg. Samtidigt räknar hon inte med att Banverket kommer att ta kostnaderna för att det nya säkrare systemet monteras i de gamla tågen.

Ådalsbanan en flaskhals
Från början var Norrtågs tanke att köra nya tåg på Botniabanan nästa år. Men mittendelen av Botniabanan mellan Sundsvall och Umeå, den gamla Ådalsbanan, klarar inte Banverket att rusta upp i tid. Därför är leveransen av Botniabanans nya snabbtåg uppskjuten till 2011.

Under ett år skall gamla tåg köra Botniabanan och ha utrustning för det nya säkerhetssystemet som Botniabanan har. Det kostar 3 miljoner per tågsätt. Det är tydligt att Norrtågs vd Maria Höglander anser att Banverket borde ta den kostnaden.

– Det är förstås resenärerna som kommer att drabbas i första hand av om problemet inte löser sig. Då kan det vara Norrtåg och ägaren landstingen som får stå och skämmas över att trafiken inte kommer igång, säger Maria Höglund.

– Men alla försöker nå en lösning för att trafiken skall komma igång som planerat om drygt ett år, försäkrar Norrtågs vd.

Reporter Tommy Engman
tommy.engman@sr.se