Umeå

Statistiker får pedagogpris

Statistikern Hans Stenlund har tilldelats Umeå universitets medicinska fakultets pedagogiska pris 2009. Priset får han med motiveringen att han ”till fulländning behärskar den svåra konsten att förmedla kunskap om statistiska analyser och metoder på ett konkret och begripligt sätt både till studenter och till lärare.”
Prissumman är på 50.000 kronor.