Ersättning för jägare föreslås

De jägare som rycker ut och spårar upp trafikskadat vilt ska ersättas ekonomiskt. Det föreslår regeringen i en proposition till riksdagen. Förslaget presenterades i dag på Svenska Jägareförbundets årsstämma.

I dag görs eftersökningen av frivilliga jägare som åker ut på uppdrag av polisen. I takt med att viltolyckorna ökat har det blivit svårare att få folk att ställa upp. De flesta viltolyckorna inträffar dessutom nattetid. -Vi ska inte låta skadade djur lida i onödan. Det obekväma nattarbetet som utförs av frivilliga bör ersättas så att djuren slipper lida, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson till TT.

Regeringens förslag om ersättning är 1 700 kronor för rovdjur, 700 kronor för älg och vildsvin och 400 kronor för övrigt vilt. De slutgiltiga summorna kommer att slås fast av Naturvårdsverket.

I propositionen föreslås också en skärpning av lagstiftningen som innebär att en bilist som kört på ett djur alltid måste anmäla det till polisen.

Man föreslår även att de jägare som är ute på uppdrag av polisen ska kunna gå från en markägares mark till en annans utan att först behöva inhämta tillstånd.