Oro över att inte få medicin

Kostnaden för nya läkemedel tar en allt större del av sjukvårdens budget. Det finns en oro bland patienter och läkare att det ska drabba patienter som behöver de nya läkemedlen. Men än så länge kan bland andra Neurocentrum vid universitetsjuhuset i Umeå ge nya MS-patienter bromsmedicinen Tysabri och patienter med Parkinson, Duodopa, säger Ann-Christin Sundberg chef för den specialiserade sjukhusvården inom landstinget.