Marscherar för tillgänglighet

I Umeå och på 24 andra platser i landet marscherar idag handikapprörelsen för bättre tillgänglighet. Det man kräver är en lag som gör otillgänglighet till diskriminering, som man gjort i Norge och USA.

Idag har till exempel knappt hälften av de svenska bussarna ramp så att funktionshindrade kan använda dem. Och för den som är blind eller döv var det nästan omöjligt att delta i valet till Europaparlamentet.

Det handikapprörelsen kräver är en lag som gör otillgänglighet till diskriminering, som man gjort i Norge och USA.

En ny diskrimineringslag är på väg i Sverige – men där räknas inte otillgänglighet för funktionshindrade som diskriminering.

Reporter Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se