Inlandsbanan delas i två bolag

Nu delas Inlandsbanan upp i två bolag för att skilja tågtrafiken från infrastrukturen precis som Banverket, SJ och Green cargo är skilda åt. Ulf Eliasson, vd för Inlandsbanan AB, hoppas på ett lyft för trafiken.

Det nya dotterbolaget Inlandståg AB ska sköta person- och godstrafiken. Det bli ett lyft för att utveckla hela Inlandsbanan, framförallt godstrafiken, säger Ulf Eliasson som är vd för Inlandsbanan AB. Det finns en ökad efterfrågan för transport av biobränsle och skogsprodukter från Inlandet.

Ulf Eliasson hoppas även att persontrafiken, som idag i huvudsak bedrivs sommartid, kan bedrivas året runt.