Vården drar ned under sommaren

Sommarplaneringen för sjukvården i länet är klar. Ungefär lika många vårdplatser som förra sommaren är tillgängliga. Ett fåtal vårdcentraler stänger helt och de övriga har minskad verksamhet. Vissa sjukvårdskliniker stänger också och under vecka 24 till 35 kommer i huvudsak bara akut verksamhet att bedrivas.

Det är den planerade verksamheten som påverkas i sommar. Det kan vara allt från operationer till rehabilitering och behandling av stressrelaterade besvär. Men den akuta sjukvården ska fungera som vanligt och för att ta tillvara de resurser som finns när det gäller vårdplatser, operationer och intensivvård så kommer möten att hållas.

På sjukhuset i Umeå har mammografiscreeningen stängt i hela 12 veckor och neurologen åtta veckor. Cancercentrum håller tre av fyra avdelningar öppna.
Stresskliniken, ryggkliniken och flera andra avdelningar med inriktning mot smärta och rehabilitering har stängt. I Södra Lappland stänger BUP, Barnmottagningen, ögon och öronmottagningen i olika perioder från och med vecka 27.

Hälsocentralerna ska ha öppet men akutvårdsplatserna är stängda.
I Skellefteå har vårdcentralerna på Erikslid och i Bureå sommarstängt. På sjukhuset har ett flertal avdelningar som barnmottagningen stängt i några veckor.
De som planerat sjukvårdens beredskap i sommar säger att patienter i första hand ska vårdas på hemsjukhuset men i vissa situationer kan de innebära att man som patient får vårdas på ett annat sjukhus.

Inga Korsbäck
inga.korsback@sr.se