Brist på arbetskraft värst i norr

Den väntade stora bristen på arbetskraft kommer att visa sig snabbast i många kommuner i norra Sverige, där befolkningssiffrorna länge pekat på minus. Det beskrivs i en ny rapport från Svenskt Näringsliv som innehåller framskrivningar om befolkningsutvecklingen fram till 2018.

Dagens rapport visar att i det i flera kommuner i Västerbottens blir svårt att hitta ersättare för dem som går i pension. Riktigt illa är det i Åsele där befolkningen i arbetsför ålder förväntas minska med nära tjugosju procent fram till 2018.

Men också i Dorotea, Sorsele och Malå minskar befolkningen i åldrarna tjugo till sextiofyra med cirka tjugofem procent inom tio år. Umeå är ett klart lysande undantag i rapporten.