Underskott för Lycksele kommun

Mycket är fortfarande oklart om hur Lycksele kommun ska komma tillrätta med sitt stora budgetunderskott. Under måndagens kommunfullmäktige debatterades budgeten men det blev inga beslut om konkreta besparingar.

I reda pengar talas det om att kostnaderna måste minska 53 miljoner till utgången 2010 för att ekonomin ska komma i balans. Både Vänsterpartiet och de borgerliga partierna tycker att Socialdemokraterna slösat under tidigare goda år och skapat ett onödigt svårt läge för Lycksele kommun nu när finanskrisen slog till. Socialdemokraterna senfärdiga och kommer inte till beslut, uttryckte flera borgerliga politiker.

Nu blev det beslutat att den 28:e september ska fullmäktige bestämma budgetramarna. Moderaten Christer Rönnlund tillhör kritikerna och tycker att fullmäktige ska vara mer detaljerade om vad som ska skäras bort.

Socialdemokraterna håller inte med om kritiken. Ingen kunde förutsäga krisen betonar kommunalrådet Lilly Bäcklund. Hon menar att Lyckseles framtid är ljus och att det är jobb på gång som kommunen måste planera för. Socialdemokraten Marita Fransson sa att när det handlar om människor kan man inte gå för snabbt fram, inom vård- och omsorg handlar nedskärningarna både om vad ska hända med personal och brukare.
Ett konkret förslag blev i alla fall klubbat. Den Socialdemokratiska politiska majoriteten i Lycksele är beredd att endera privatisera eller införa andra driftsformer för sophanteringen.

Örjan Holmberg
orjan.holmberg@sr.se