Olovlig skogsavverkning

Sex skogsägare i inlandet hotas av åtal för att olovligen avverkat skog. Skogsstyrelsen har med hjälp av sattellitbilder upptäckt tre avverkningar i Åsele, två i Vilhelmina och en i Dorotea som är mellan en och 5,4 hektar.

Även om arealerna är relativt små tycker Skogsstyrelsen att gärningen inte kan anses som ringa och vill att åklagarkammaren i Umeå prövar frågan om åtal mot skogsägarna.