Sametingsvalet

Dags att ändra sametingsvalet

Det är dags att sametingsvalet genomförs på samma sätt som övriga val i Sverige, där de flesta röster lämnas i en lokal i stället för att skickas med post. Sametingets styrelseordförande Lars-Anders Baer menar att det behövs för att komma ifrån problemet med att många brevröster underkänns.

- Det är en väldigt tydlig signal på att systemet inte fungerar. Min personliga åsikt är att exakt samma regelverk bör gälla som i valen i övrigt, säger Lars-Anders Baer.

Efter att valförrättarna på länsstyrelsen i Norrbotten fått in och räknat rösterna från valet i maj i år står det klart att 264 av 3172 inkomna brevröster underkänts. Många kuvert var till exempel inte ordentligt igenklistrade.

De underkända brevrösterna motsvarar nästan sex procent, eller två mandat i sametinget. Det är en ökning från förra valet 2005 då det var knappt fem procent.

En anledning att ha brevröstning, som i riksdagsvalet bara används för dem som är utomlands, är att det är relativt enkelt och billigt. Men nu är det nog ändå dags för sametinget att föreslå riksdagen att ändra i lagen som styr valet, enligt Lars-Anders Baer.

– Det vi behöver fundera på är formaliteterna.
Eftersom vi tillhör den utgående styrelsen så kommer vi ha ett nytt sameting, och det är de som kommer att ta de nödvändiga initiativen. Men från vår sida så är vi fria att skicka det här vidare till den nya styrelsen så att man kan hantera det här väldigt skyndsamt. Förhoppningsvis att kunna hantera det i den kommande samepropositionen, säger han.

Den kommande samepropositionen bereds just nu av regeringen.