Blaikengruvan

Svårt att få fram guldet

Lappland Goldminers har fått problem att få fram guld vid Blaikengruvan. Det har uppstått problem vid utvinningen i anrikningsprocessen, och om de inte går att lösa avbryts produktionen tillfälligt om 10 dagar.

Guldproduktionen i anrikningsverket i Blaiken som inleddes i månadsskiftet april maj skedde med material från ett redan brutet lager som innehöll lovande guldhalter. Men det har uppstått problem vid utvinningen i anrikningsprocessen. I samråd med leverantören av utrustningen försöker man lösa problemen men om åtgärderna inte ger väntad effekt kommer produktionen tillfälligt att avbrytas om 10 dagar.

Parallellt med uppstarten av produktionen har Bolaget identifierat ett nytt mineraliserat område inom brytningstillståndet för Blaiken. Om det visar sig vara brytvärt kan det hända att malmbrytning kan påbörjas där tidigare än enligt ursprungliga planen.