50 år naturvård invigd i går

Naturvården i ett stort skogsområde mellan Vindeln och Åmsele är nu garanterad för 50 år framåt. I går (onsdag) invigde Sveaskog Ekoparken Skatan, som är lika stor som 11.000 fotbollsplaner.

Ett avtal har skrivits mellan Skogsstyrelsen och Sveaskog där myndigheten årligen ska följa upp hur skogsbolaget sköter naturvården. Eftersom det är mest tallmarker kommer ett vanligt inslag i naturvården bli att man startar kontrollerade skogsbränder, så kallade naturvårdsbränningar.

Parken invigdes av landshövding Chris Heister som talade om att rädda ett stort stycke sammanhängande skogsområde och skyddar det för kommande generationer.
– Det här är en skön plats på jorden.