Hällnäs

Brand utanför Hällnäs

Ett 6000 kvadrameter stort rislager började brinna tidigt på lördagsmorgonen utanför Hällnäs.

Räddningstjänsten i Vindeln är på plats för att släcka branden och hindra den från att sprida sig till ett intilliggande lager och omgivande skog.

Brandmästaren Håkan Iseklint räknar med att de öppna lågorna ska vara släckta i eftermiddag, men det kommer att glöda i flera dagar, men ansvaret för att övervaka området övergår från och med i eftermiddag till ägaren SCA.