Ungdomsarbetslösheten hög i länet

I länet är ungdomsarbetslösheten stor och väntas öka. Samtidigt lockas unga till gymnasieutbildningar som inte ger jobb. Därför vill arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin öka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

I länet är idag de populäraste gymnasieutbildningarna studieförberedande såsom samhällskunskap, media och naturvetenskap. Men även många yrkesförberedande program lockar såsom el, fordons, bygg och omvårdnad. Men enligt Arbetsförmedlingen är det ingen av de här utbildningarna som ger jobb direkt efter gymnasiet, utan det krävs vidareutbildning. Därför står många av länets nyblivna studenter utan jobb. Men Littorin, säger att han och skolministern har ansvar att lösa det här.