Bygdsiljum

Martinssons satsar på export

Idag kommer  drygt femtio kunder från Nordafrika och Mellanöstern till Martinsons i Bygdsiljum som ett led i en satsning på att öka exporten.

Det hela ordnas av  Uni4 marketing som ägs av Martinsons tillsammans med Holmen, SCA och Södra Skogsägarna.


Under 20008 ökade den svenska exporten av sågade trävaror till Mellanöstern och Nordafrika markant till ca 2,3 miljoner kubikmeter. Det motsvarar ungefär en femtedel av den totala svenska exporten av trävaror.

– Detta besök är en satsning för framtiden och handlar lika mycket om att få visa vår toppmoderna sågindustri i Bygdsiljum som att bygga långsiktiga affärsrelationer med kunder som kommer att vara än viktigare i framtiden, säger Kenneth Wallin, vd Martinsons Trä.