Samerna vill få statligt idrottsstöd

Samernas Svenska Idrottsförbund vill få statligt idrottsstöd precis som
Riksidrottsförbundet, för att främja hälsan bland samerna. Det framför förbundet i en skrivelse till regeringen.

 Enligt förbundet har samernas hälsoläge uppmärksammats av FN, som pekat på att renskötares skador liknar idrottsskador.

Förbundet vill inrätta en stiftelse som forskar om renskötarhälsan och har ambulerande sjukgymnaster till förfogande.

 Förbundet begär också ett särskilt stöd för att skicka ett samiskt
lag till Arctic Winter Games som arrangeras i Kanada 2010.