Screening av kroppspulsådern i länet

Västerbottens läns landsting kommer att erbjuda äldre män från och med 65 år screeing av stora kroppspulsådern. Varje år dör omkring 900 personer av bråck på stora kroppspulsådern, men upptäcks bråcket i tid finns behandling.

I dag erbjuder åtta av 21 landsting i landet undersökningen som kan upptäcka livshotande bråck. Ett bråck innebär att kroppspulsådern har utvigdats och blir det för stort kan ådern brista, vilket ofta leder till att personen dör.

Förutom Västerbottens läns landsting hakar ytterligare tre landsting på övriga landsting som redan erbjuder allmän undersökning av kroppspulsådern. Undersökningarna i länet påbörjas i augusti och patientavgiften blir 100 kronor.