Länsborna medelmåttiga pantare

Antalet pantade burkar och pet-flaskor i Sverige ökade förra året till 142 stycken per innevånare, från 135 stycken  2007. Vilket är innebär att nästan 9 av tio sålda förpackningar återvinns och därmed hamnar Sverige i världstopp.

Det visar statistik från Returpack som sköter pantningssystemet i Sverige. 

Värmlänningarna är bästa i landet på att panta 184 stycken. Västerbottens län hamnar på en tolfte plats med 140 stycken per innevånare.

 Strömstad är den kommun i landet där det pantas överlägset mest. Hela 1 017 stycken, en bidragande orsak till detta torde vara norrmännen som passar på att panta sina tomburkar när de kommer för att handla.

Minst pantas det i Salem utanför Stockholm, 50 burkar och pet-flaskor per person och år.