Badplatser i länet utan bryggor

Fortfarande är det få naturbad som har badbryggor. Föreningar som ofta sköter länets badplatser har av kostnadsskäl inte råd att skydda sig med en försäkring som skulle hjälpa om olyckan är framme. På badplatsen i Örviken kan badgäster inte hoppa från bryggan längre berättar byaföreningens ordförande Hans Boman.

I Åsele blir det ingen badbrygga vid Stamsjöbadet i år och inte heller vid badet i Örträsk.

Skälet till att många föreningar lämnar bryggan på land beror på dykolyckan i Burträsk 2001. Olyckan blev ett rättsfall och hovrätten slog fast att ägaren av en brygga kan bli ansvarig om något händer.

Det som skulle ge en ändring är om kommunen börjar med att ge bidrag som täcker försäkringskostnaden säger Hans Boman.

- Det vi får idag är runt tusen kronor och det räcker inte för att täcka kostnaden säger Hans Boman till P4 Västerbotten.

                                                                                      Reporter Åza Meijer

                                                                                       åza.meijer@sr.se