Storuman

7,2 miljoner till flygplatsen i Gunnarn

Flygplatsbolaget i Storuman får ytterligare 7,2 miljoner kronor för att hålla igång flygtrafiken året ut. Det beslutade kommunfullmäktige med röstsiffrorna 33-7.

Flygplatsstyrelsen fick också i uppdrag att utreda möjligheterna till att fortsätta med flyget efter årsskiftet. I oktober ska en ekonomisk kalkyl för fortsatt drift samt vad en nedläggning av flygplatsen skulle kosta redovisas för fullmäktige.