Projekt för att förhindra utanförskap

Socialtjänsten i Umeå vill starta ett samarbetsprojekt där olika deltagare ska stötta, sysselsätta och skapa en aktiv fritid för personer med missbruksproblematik.

För att nå gruppen medelålders personer, som befinner sig långt utanför arbetsmarknaden och har påtagliga problem med missbruk och kriminalitet ibland också kombinerat med psykisk ohälsa, vill socialtjänsten i Umeå tillsammans VIVA Resurs och ideella föreningar och organisationer starta ett samarbetsprojekt.

Projektet går under namnet Aktiv 24 och ska hindra ett socialt utanförskap dygnet runt.
– Ett slags medmänsklighetsprojekt som skulle vara omöjlig att genomföra utan ideella organisationer, säger Britt-Marie Löfgren (fp) och vice ordförande i socialnämnden.

Socialtjänsten kommer tillsammans med de andra intressenterna att göra en ansökan om pengar till Europiska socialfonden och får man pengar startar projektet till årsskiftet.