Umeå

Stora skador efter brand

Nu går man igenom vilka materiella skador som uppstod efter branden under Tegsbron i fredags.

Någon eller några startade elden genom att tända på en stor mängd vit cellplast i ett inhängnat område vid brofästet intill Hamnmagasinet i Umeå. Där byggs just nu en skatepark.

Enligt Umeåpolisen är en teknisk undersökning gjord, men än är det inte klarlagt exakt vilka skador branden orsakade. Men Stefan Wibell, arbetsplatsledare under bygget av skateparken, har uppskattat att bland annat 20 till 30 kubikmeter cellplast och en container med verktyg förstördes i branden. Patrik Näslund på Umenet uppger att en av deras fiberkablar som var placerad under bron brann, vilket gjorde att kunder främst söder om Umeälven blev utan bredband under helgen.

Det är inte klart när bygget av skateparken kan fortsätta.
– Det vet jag först efter att Vägverket sett över om de måste göra åtgärder på bron eller inte, säger Stefan Wibell.