Ny lag ger anhörigvårdare rätt till stöd

Den som vårdar en närstående i hemmet har nu rätt att få stöd för att göra det. Det slås fast i en ny lagändring. En som verkar för anhörigvårdarnas sak är Karin Linghult, ordförande i Umeå demensförening. 

– De som vårdar sin maka/make hemma vill göra det så länge som möjligt och därför är det jätteviktigt att de får avlösning.

I länets olika kommuner har du redan sen tidigare kunnat få sådan här hjälp, bland annat lön till den som vårdar, avlastningsboende där den sjuka kan vara i kortare perioder och dagverksamhet, med vissa variationer från kommun till kommun. Regeringen har under flera år gått in med extrapengar för att just utveckla stödet till anhörigvården. Men sen den här månaden så är alla kommuner verkligen skyldiga att ge stöd åt dem som vårdar en närstående, nu när lagen har skärpts. 

Socialstyrelsens utvärdering av läget är att kommunerna "är väl rustade för att uppfylla den nya lagen", men att de däremot behöver bli bättre på att informera anhörigvårdaren om att kommunen finns där för att underlätta arbetet.