Nordmaling

Blixt tände eld på hus

Blixten slog ner och antände en villa i Hyngelsböle utanför Nordmaling vid niotiden i morse. Ingen person ska ha funnits i huset, räddningstjänst är på väg till platsen.