Ingen bonus på SFI i Umeå

I höst kommer 15 försökskommuner att ge elever på SFI, Svenska för invandrare, bonusar om de gör bra ifrån sig och lär sig svenska snabbt. Men på SFI i Umeå är man negativ till bonussystemet och har valt att inte prova det.

Margareta Jarlenfors Häggling är lärare på SFI tror inte att man lär sig svenska snabbare om man får betalt. Hon tror att systemet kommer gynna de elever som redan har bäst förutsättningar att lära sig svenska. Det blir orättvist säger hon.
Den nya lagen om försöksverksamhet kommer att träda i kraft den 1 oktober och dem som kommer kunna ta del av bonussystemet är personer som är folkbokförda i Sverige efter första juli. Margareta Jarlenfors Häggling på SFI.

Reporter, Adam Wännman Zetterqvist