Rekordsommar för blåbär

Bästa blåbärssommaren på sex år väntas i sommar. Det visar SLU, Sveriges lantbruksuniversitets årliga undersökning.
– Vi har haft tur med vädret. Det är som mest känsligt då blåbärsriset blommar under maj och juni och i år slapp vi nätter med frost, då blir det mycket bär, säger Ola Langvall, forskare bakom prognosen.

Prognosen som Ola Langvall har tagit fram ger en översiktlig bild av blåbärstillgången i landet och i år väntas det alltså bli mer blåbär i hela landet än vad vi haft de senaste sex åren. I Norrland tros förekomsten av bär överstiga toppåret 2007 och jämfört med förra året så visar prognosen på mer än dubbelt så mycket bär i år.

Provytor

Prognosen har tagits fram genom att forskare inventerar hur mycket blommor och kart som finns i blåbärsriset på utvalda provytor i skogsmarkerna runt om i landet. De ytorna har studerats i flera år och forskarna har därför lyckats få fram en metod för att räkna ut hur många blommor och kart som troligtvis kommer bli till mogna blåbär.
– Nu är det viktigt med lite regn men sen behöver det komma tillbaka en period med värme så att bären kan bli mogna och söta, säger Ola Langvall.