Många kommuner i länet dåliga på miljö

Många Västerbottenskommuner är slöa på att visa framfötterna när det gäller miljöarbete. I tidningen Miljöaktuellts ranking av Sveriges bästa och sämsta miljökommuner ligger nio av länets kommuner under de 200 bästa, med Sorsele, Vindeln och Åsele i bottenskiktet.

Och i den här jämförelsen av kommunernas miljöarbete är det de små som hamnar långt ner. Det som framförallt vägs in är om det läggs ner mycket arbete på att försöka förändra situationen – om det tas många initiativ till bra miljöåtgärder.

Frågor som de fick svara på var om kommunen har byggt cykelvägar senaste åren, gjort något för skydd av biologisk mångfald, anlagt våtmark, och också om det finns en klimatstrategi, en kommunekolog och om skolmaten är kravmärkt eller närodlad.

Men Dahlberg nämner några projekt som har satts igång, cykelbana från Vilhelminavägen in till samhället, ombyggnad av infarterna till Åsele och parkombyggnader.

För att få en rättvis bild av vilka kommuner som är miljövänligast tycker Bert-Rune Dahlberg att det finns andra sätt än att bocka av miljöåtgärder på en lista, där Stockholm eller Umeå har samma krav på sig som en kommun som Åsele.

– Man borde titta på hur stor andel av budgeten som satsas på miljön. I Åsele satsar vi fem miljoner kronor i en budget på 190 miljoner kronor på miljöåtgärder, så det är en ganska stor del säger Bert-Rune Dahlberg.

Reporter Gunnar Lantz.

gunnar.lantz@sr.se

Placering i rankingen från bott till topp (samma platser delas av flera kommuner):

262 Sorsele och Vindeln

246 Åsele

244 Vilhelmina

242 Dorotea

227 Vännäs

224 Malå

223 Nordmaling

213 Bjurholm

176 Robertsfors

164 Norsjö

129 Storuman

100 Skellefteå

43 Lycksele

16 Umeå