Lycksele

Johan Skyttes skola kritiseras av Skolinspektionen

 Rektorer fortsätter att låta lärare undervisa i ämnen som de inte har utbildning i, trots tidigare påpekanden och kritik. Lagen tolkas för vidlyftigt, anser Skolinspektionen som kräver skärpning av en rad grundskolor, en av dem är Johan Skyttes skola i Lycksele.

Skolinspektionen har synat 30 grundskolor som tidigare fått kritik för att lärare saknar kompetens i de ämnen och årskurser de undervisar i.

På samtliga skolor finns fortfarande obehöriga lärare, och på 18 av skolorna, bla Johan Skyttes skola i Lycksele, är bristerna oacceptabelt stora, enligt Skolinspektionen.

Skolorna måste nu visa en handlingsplan för hur de tänker komma tillrätta med svårigheterna.