Bättre arbetsledare efterfrågas bland skogsarbetare

Unga skogsmaskinförare som slutar gör det för att jobbet är för ensamt och för att de får dåligt stöd från arbetsledaren. Ett bättre klimat i arbetslagen skulle hålla fler av dem kvar, säger en ny undersökning.

Enligt Peter Lindström på facket för skogs- och träbranschen kunde det hjälpa om de hade mer utbildning som företagsledare och jobbade med den sociala biten, bland annat att planera så förarna inte måste vara helt själv hela tiden.

I ett examensarbete från Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå har före detta skogsarbetare gett sin bild av varför de slutade. Att de yngre blev överaskade av det hårda ensamma arbetsklimatet, tycker Peter Lindström ska förebyggas på utbildningarna.

Jämfört med andra yrken är det en liten andel som slutar. Fast varje person som försvinner är betydelsefull, eftersom det de senaste åren varit snålt med nya skogsmaskinförare för dem som vill anställa.

I och med den kommer förarnas känsla av att arbetsledaren aldrig tycker att de gör nog. Liten insyn i verksamheten och små möjligheter att påverka läggs till det av flera, som områden där arbetsledningen med enkla medel kan göra situationen bättre.

Den otrivsel som yngre maskinförare anger som skäl till att ha slutat kommer också från ensamheten i att bara träffa arbetskamrater vid skiftavlösningen - att den var mer extrem än vad flera hade väntat sig.

För alla som då håller sig till yrket är det friheten och att kunna vara ute i skogen som anges som de stora plussen. Så för att det ska komma nya generationer av skogsmaskinförare råds det i undersökningarna att inte bara se på maskinintresset - att en pusselbit också är att tidigt väcka barns kärlek till skogslivet.