Metod överdriver risk för hjärtdöd

De datoriserade metoder som använts för att fastställa risken för hjärtdöd ifrågasätts nu efter en omfattande studie på 22 000 västerbottningar.

Datorprogrammen mäter riskfaktorer och förutsäger risken för att dö i hjärtinfarkt inom de tio närmsta åren.

Forskare vid Umeå Universitet har testat metoden på 22 000 personer i länet som deltog i en hälsoundersökning som startade i början av 90-talet, och slutsatsen blev att den datoriserade metoden överdrev risken för dödsfall.

– Vi gjorde beräkningar på samtliga och följde därefter utvecklingen under tio år. På så sätt kunde vi alltså se hur många som faktiskt dog i hjärtinfarkt, säger professor Lars Weinehall till Svenska Dagbladet.