Risk för hjärtdöd felbedömd

Att med datorns hjälp förutspå dödsfall i en hjärtinfarkt eller stroke inom tio kritiseras i en studie gjord vid Umeå universitet. Forskare har testat metoden i länet och slutsatsen blev att datorprogrammet överdrev risken för dödsfall.

Det är det så kallade score-verktyget som mäter risken för att drabbas av en hjärtinfarkt eller stroke inom de tio närmsta åren som kritiseras i en studie gjord vid Umeå universitet. Forskare har testat metoden på 22 000 personer i länet. Av 359 förutspådda dödsfall i hjärtinfarkt inträffade bara 229 i verkligheten.
De senaste tio åren har det skett en dramatisk nedgång i akut hjärtinfarktdöd i Västerbotten. Från att ha legat sämst är Västerbotten näst bäst i hela Sverige . Det vill säga vårt län har lägst akut hjärinfarkdöd och det beror till stor del på förebyggande insatser, säger Lars Weinehall professor på Umeå universitet. Det är bra att folk är friskare nu än tidigare men felmätningar får konsekvenser, säger han.

Reporter Filippa Armstrong.