Företag i länet följer inte lagen

Fyra företag från Västerbotten fastnade i Konsumentverkets granskning av hur företag följer regler för ångerrätt och reklamationer vid köp över Internet.

Konsumentverket granskade 124 företag och det visade sig att 119 av de företagen bröt mot lagen. Cecilia Norlander är jurist vid Konsumentverket och säger att det skiljer i hur stora överträdelserna är, men samtliga företag brister i hur de följer lagarna.