Poliser måste få vara politiker

Polisförbundet vill att Arbetsdomstolen ska upphäva tre beslut som Polismyndigheten i Västerbotten fattat. Besluten gäller de tre poliser från länet som tvingades lämna sina uppdrag i sina hemkommuners socialnämnder, Lycksele, Skellefteå och Vilhelmina.

Det var länspolismästare Krister Sandkvist som tog besluten i början av juni i år.

Polisförbundet skriver att polisers möjlighet att engagera sig politiskt kommer att begränsas kraftigt om polismyndighetens beslut får gehör även i högre insatser.