Robertsfors

Klartecken till vindkraftverk

Miljödomstolen avslår en överklagan från en man i Robertsfors angående tillåtelse att bygga elva planerade vindkraftverk i kommunen.

 Enligt domstolen kommer inte bebyggelsen där vindkraftverken ska ligga att störas tillräckligt mycket, eller hota skyddade naturområden, för att motivera att vindkraftstillståndet avslås.