Klippa gräs miljöfråga

Gamla bensindrivna gräsklippare är hälsofarliga för människan och skadliga för naturen. Även om branschen alltmer övergått till fyrtaktare, så finns skadliga gräsklippare där ute. Men det finns en som är garanterat miljövänlig säger Hans Arvidsson på SMP Svensk Maskinprovning AB i Umeå, den handdrivna.

Krav på hur mycket gräsklipparen får släppa ut finns nu i ett eu-direktiv, för Bensindrivna klippare släpper ut kolväten, kväveoxider, koloxid och koldioxid. Men det finns Svanenmärkta gräsklippare för dig som vill köpa en som inte innehåller vare sig bly eller kvicksilver och en maskin som minskar utsläppen med 50-70%.  Men det finns ju akrylatbensin som ska vara bättre, eller  alternativet med eldriven gräsklippare som dessutom inte stör grannar och så alternativet som ger motion, handjagaren.

Reportrar Tommy Karlsson Ravström och Åza Meijer.

tommy.karlssonravstrom@sr.se

aza.meijer@sr.se