Umeå

SÄPO har kartlagt politisk extremism

SÄPO och brottsförebyggande rådet kom nyligen ut med en rapport om "våldsam politisk extremism" i Sverige. Många beskrivningar från främst den så kallade autonoma miljön känns igen från bland annat Umeå, men på SÄPO vill man inte säga något om enskilda regioner.

När Radio Västerbotten frågar om Umeå är en av de tre städer som beskrivs i studien blir det tyst i luren. Alla uppgifter i studien ska vara anonymiserade men mycket av det som beskrivs i form av djurrättsaktioner och annat känns igen från senaste årens rapportering från Umeå.

Och enligt studien är det just den vänsterextrema brottsligheten som sägs utgöra det största hotet mot demokratin eftersom det i större grad riktar sig mot förtroendevalda och näringsidkare.

Studien påpekar att högerextremisterna besitter ett större våldskapital, har tillgång till vapen och sprängmedel och även har dödat över ett dussintal personer de senaste tio åren. Men eftersom deras våld riktar sig mot enskilda individer anses de inte hota demokratin på samma sätt.

Studiens statistiska underlag utgår från politiskt aktiva personer som misstänkts för olika brott, inte som faktiskt dömts.

Reporter Viktor Hariz.

viktor.hariz@sr.se