Fiskesatsning på Vindelälven

Fiskeriverket och Europeiska fiskerifonden satsar 12 miljoner kronor på hållbart fiske och utveckling av Vindelälvsdalens fiskresurser, både vandrande och stationära bestånd. Tanken är att det fyraåriga Kust till fjäll-projektet ska stimulera till lokal samverkan bland olika nyttjare av fiskresursen i fiskeområdet.

Fiskprojektet koordineras av Vindeln Utveckling, och samarbetsparter är SLU, Regionförbundet, Fiskeriverket, Länsstyrelsen i Västerbotten, Vattenfall AB samt älvdalens kommuner Arjeplog, Sorsele, Lycksele, Vindeln, Vännäs och Umeå.

Målet är att förbättra den lokala förvaltningen av fiskresursen så att den blir biologiskt hållbar och att förbättra kunskapen i viktiga fiskbiologiska frågor, särskilt om områdets skyddsvärda insjö- och havsöring.

Det nya projektet knyts ihop väl med den övriga satsning på fisket som för närvarande pågår genom att Vattenfall AB och Umeå kommun bygger ny fisktrappa i Stornorrfors.

Det långsiktiga arbetet med att utveckla företagandet kring olika typer av fiske stärks nu, liksom produktutveckling och marknadsföring av fisket så att det både gynnar yrkesfisket och ger förutsättningarna för en turistnäring kopplad till fritidsfisket.

Förhoppningen är att det stratetiskt viktiga projektet ska stimulera näringslivsutvecklingen i älvdalen och skapa nya arbetstillfällen både inom och utanför fiskesektorn.