Rekordmånga antagna till Umeå Universitet

Rekordmånga sökande har antagits till program och kurser vid umeå universitet. Enligt Verket för högskoleservice resulterade den första antagningsomgången i att knappt 24 700 positiva ansökningsbesked skickats ut till de sökande. Det kan jämföras med knappt 22 000 som antogs vid första omgången 2008.

Störst är ökningen för fristående kurser. Men eftersom en individ kan vara antagen på flera program eller kurser och man ännu inte vet hur många som kommer att tacka ja till sin studieplats, bör man ta dessa siffror med en nypa salt säger universitetsdirektör Lars Lustig.

– Ungefär 70-75 procent av alla antagna är faktiskt befintliga studenter, och följaktligen bara 25-30 procent nya studenter.

En annan viktig bakgrundskunskap är att så många som 30-40 procent av dem som nu fått ett antagningsbesked inte kommer att påbörja någon utbildning - men också att, i bästa fall, ungefär lika många tillkommer som sena ansökare, förklarar Lars Lustig.

Samtidigt finns goda skäl att tro på ett rekord i antalet nybörjarstudenter höst. Dels på grund av det kärva arbetsmarknadsläget, dels på grund av de stora årskullarna i de mest aktuella åldrarna, det skriver Universitetet i ett pressmeddelande.

Senast den 30 juli måste sökande ha svarat på sitt antagningsbesked för att behålla en utbildningsplsts eller reservplats. Resultatet från det andra utvalet kommer att offentliggöras för de sökande i början av augusti.