Advokaten stäms efter Blaikengruvans konkurs

Ett av företagen som utförde arbete i Blaikengruvan innan den gick i konkurs 2007 har nu lämnat in en stämningsansökan. Advokaten som skulle rädda gruvbolaget beskylls där för att ha fört underleverantörerna bakom ljuset. Han anklagas också för att ha vilselett tingsrätten när allt hopp redan var ute för gruvan.

Det är företaget Kjin schakt i Storuman som stämmer advokaten Guy Lofalk - han som skulle rädda Blaikengruvan 2007 genom så kallad rekonstruktion, men istället var med och ledde gruvbolaget i konkurs.

Elva miljoner kronor i obetalda fakturor är det som schaktföretaget kräver av Lofalk personligen.

Advokaten påstås ha vetat om att gruvan mot slutet kostade mer pengar än vad som tjänades, men trots det låtit skulderna samlas på hög till de företag som utförde gruvarbetet, trots en överenskommelse om att betlaningarna till dem var säkerställda.

Inför de sista månaderna innan konkursen begärde, och fick, advokaten förlängd tid för att ordna upp Blaikengruvans ekonomi, och han ska då ha meddelat att gruvan "haft ett neutralt eller positivt kassaflöde", enligt stämningsansökan. Men schaktföretaget försöker där bevisa att han vid den tiden mycket väl visste att de gick back och undanhöll tingsrätten den informationen.

Kjin schakt är det nu som tar frågan till rätten, men det var inte enda företaget som utförde gruvarbete i Blaiken och sen blev utan miljontals kronor i utlovad betalning.