Umeå

Brandskadad skatepark och bro repareras

På kvällen den 3 juli kunde man se lågor från den skatepark som håller på att byggas i Umeå. Det som förstördes var 20 kubikmeter frigolit som användes som byggmaterial till Skateparken och en container med verktyg samt en del av betongen på undersidan av Tegsbron.

Vad branden har kostat skateparken är ännu inte fastställd men enligt Vägverket kommer reparationen av bron att kosta kring 300 000 kronor.

Broreparationen kommer också att innebära en del begränsningar i framkomlighet på Strandgatan - vägen som går under bron - men åtminstone ett körfält kommer vara öppet under reparationen som väntas bli klar innan vecka 32, då bygget av skateparken ska börja på allvar.

Imorgon kommer ny frigolit till parken och arbetet med att reparera bron startar, och Stefan Wibell, arbetsplatsledare för bygget av skateparken, tror att parken kommer hinna bli klar till allhelgonahelgen som planerat.

Vad som orsakade branden är ännu oklart. Polisen misstänker skadegörelse men i brist på bevis har de nu lagt ner ärendet.