Bjurholm

Gammal kvarn upp i rök

Kvarnen i Sjönäs sydväst om Bjurholm totalförstördes i natt i en brand. När räddningstjänsten kom till platsen var den gamla kvarnen som byggts om till bastu övertänd och gick inte att rädda.

Trolig brandorsak var ett fel på bastuaggregatet.