Umeå

HSB vilseledde husköpare

HSB Umeås marknadsföring av bostäder i Ljumviken utanför Holmsund är vilseledande. Det  menar Konsumentverket, som konstaterar att HSB använt en retuscherad bild av området i sin marknadsföring, samt att reklamens huvudrubrik, "Umeås bästa läge, Ljumviken!", inte styrks i reklamen.