Satsning på att minska lantbruksolyckor

Nu dras det igång ett projekt för att göra bondgårdar i länet säkrare. Varje år dör ungefär 10-15 personer i svenskt jord- och skogsbruk till följd av arbetsolyckor. Inte i någon annan bransch är det så vanligt. Dessutom brukar några barn per år dö i olyckor i den här miljön.

Det är på uppdrag av regeringen som Lantbrukarnas riksförbund, LRF Västerbotten, från och med i höst till år 2013 ska hjälpa lantbrukare med att göra arbetsmiljön säkrare. Och anledningen är just att det är ett arbete med sådan olycksrisk.

Säkert bondförnuft är namnet på projektet. Hittills i Västerbottens län så har fyra handledare utbildats och i höst börjar arbetet ute på gårdarna. De handledare som anställs ska på olika sätt hjälpa gårdsinnehavarna att hitta lösningar för att bättra på säkerheten.

Olyckor med djur inblandade och fallolyckor är några av de stora riskerna att arbeta med.

Men det handlar inte bara om risker för de arbetande vuxna utan även att göra något för att  barnolyckorna ska bli färre.

Reporter Gunnar Lantz.

gunnar.lantz@sr.se