Lantbruket ska bli säkrare

Jord- och skogsbruket är mer olycksdrabbat än några andra branscher men från i höst ska säkerheten höjas med det nya projektet Säkert bondförnuft.

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, ska på uppdrag av regeringen, jobba för att halvera arbetsolyckorna inom sin yrkeskår fram till år 2013.

De går dessutom in för att få ner olyckssiffrorna för andra som vistas på gården. Ungefär 2-3 barn per år brukar dö i olyckor i den miljön.

LRF Västerbotten kommer att anställa ett antal handledare, med bakgrund i yrket, som får uppgiften att hjälpa lantbrukare i länet att förbättra sin arbetsmiljö ur säkerhetssynpunkt under de här åren.

För 250 kronor ska du kunna få ett individuellt gårdsbesök är det tänkt. Det kan också ordnas genomgångar i grupp för att gemensamt gå igenom säkerhetsfrågor på en gård.

Dessutom ska det erbjudas kurser på tre träffar, också för ett par hundralappar, som förutom utbildning är inriktad på att tillsammans med lantbrukskollegor lösa praktiska problem genom att diskutera ihop.

Reporter: Gunnar Lantz