Telefonin utslagen i delar av Skellefteå

Ett teleavbrott har inträffat i Skellefteå, troligtvis på grund av åsknedslag.

Omkring 350 abonnenter i Bygdsiljum, Renbergsvattnet och Strandholm berörs. Även mobiltelefonin har slagits ut.

Vid behov av att kontakta 112 är brandstationen i Bygdsiljum bemannad.