Lärartjänsterna minskar kraftigt i länet

I krisens spår kommer antalet lärare att minska i Västerbotten, det visar  en undersökning gjord av Lärarförbundet.

Minskningen kommer ske inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Där grundskolan står för det största tappet där antalet lediga lärarjobb minskat med drygt 73 procent från förra året.

Storuman, Sorsele, Umeå och Lycksele är de kommuner i länet där minskningen är störst.

Enligt Eva Frank beror minskningen i vissa fall på minskat elevunderlag men den största delen beror på besparingar och vad som behövs enligt henne är pengar från regeringen. Något som är utlovat till 2010 och då vill hon att kommunerna satsar på barnen.

Reporter Sofia Larsson.

sofia.larsson@sr.se