Lycksele

Protest när sågen i Lycksele stängs

Nedläggningsbeslutet för Lycksele såg borde tas tillbaka och en noggrannare utredning visas upp, tycker medlemmarna i Lycksele skogsbruksområde. Styrelsen för Norra skogsägarna hävdar däremot att de hela tiden varit öppna med att det krävs större produktion.

Nestor Lindström är en av medlemmarna som nu får längre sträckor att köra sitt timmer och han håller tycker inte att dett finns mindre timmer nu än tidigare som är styrelsens bedömning. Han säger att nedgången lägger tillgången på samma nivåer som för fyra-fem år sen och att det är nog för att nå full kapacitet vid alla tre av Norra skogsägarnas sågverk.

Styrelsen däremot säger att de under lång tid räknar med att ha lägre tillgång på timmer än vad planen säger att det behövs om alla tre tre sågverk ska vara kvar. Nu blir det de två i Sävar och Kåge som satsas på istället. Enligt Bo Holm så kommer det att hållas ett nytt möte med medlemmarna i området för att svara på deras frågor. Semesterledigheter säger han är orsaken till att de inte har tagit tag i det än.